TEL : 02 803 6322

KACHA KACHA

Kacha*Kacha เป็นร้านอาหารสไตล์ IZAKAYA ที่มีต้นกำเนิดมาจากเมือง Nagoya ประเทศญี่ปุ่น มีชื่อเสียงในด้านการให้บริการ ด้วยจิตวิญญาณ ที่ได้บรรยากาศที่สนุกสนานที่สุด การต้อนรับจากพนักงานในแบบที่เป็นกันเองที่สุด รวมทั้งการบริการที่น่าประทับใจที่สุดอีกด้วย