NEWS

10.10.2021
Ozawa ramen PTT Green premium branch open!

PTT グリーンプレミニアム、サーイノーイ前。
ノンタブリー、カンチャナピセーク通り沿いにオープンです!
#ozawaramen100สาข #ราเมน #อาหาร #ร้านอาหาร